Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 24-01-2022

Jan both

betekenis & definitie

Nederlands schilder en etser (Utrecht 1618? - ald. begr. 9 Aug. 1652), evenals zijn broer Andries leerling van zijn vader, de glasschilder Dirck Both en van Abraham Bloemaert. Samen met Andries bereisde hij Frankrijk en Italië.

Van 1635 tot 1641 was hij te Rome, daarna te Venetië en in 1641 was hij te Utrecht terug, waar hij in 1649 deken werd van het gilde. Te Rome was hij sterk onder de indruk gekomen van de kunst van Claude Lorrain. Hij schilderde Italiaanse landschappen, badend in warm zonlicht, en vaak mooi van toon. Zijn kunst viel bij zijn tijdgenoten zeer in de smaak. Hij had daarom verschillende leerlingen en navolgers. Schilderijen van zijn hand vindt men in Nederland te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.