Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Inhoud

betekenis & definitie

noemt men in de wiskunde het reële getal, dat aanwijst, hoeveel malen een gekozen eenheid-van-inhoudsmaat begrepen is in een bepaald ruimtedeel, of, van het standpunt der differentiaalmeetkunde beschouwd, de waarde van een bepaalde integraal / dxdydz.

Voor vlakke figuren z oppervlakte; voor meerdimensionale inhoudsformules z meerdimensionale meetkunde; voor inhoud van puntverzamelingen z maat.