Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Individu

betekenis & definitie

is een voorwerp, dat niet gedeeld kan worden zonder een wezensverandering te ondergaan. Een halve zin is geen zin meer, een half gedicht geen gedicht.

Evenzo is een halve bloem geen bloem, een half mens geen mens meer. preken over individuen en individualiteit (het zijn van een individu) kan men dus strikt genomen alleen in een wereldbeschouwing, die erkent, dat het geheel meer is dan de som der delen. Daaruit volgt dan echter tevens, dat een individu zelf nooit weer geheel op zichzelf kan bestaan. Immers ook de wereld is een geheel, al haar delen zijn dus met elkaar verbonden, uit dit verband laat niets zich geheel isoleren. In het bijzonder geldt dit van het menselijke individu en de mensenmaatschappij (.z individualisme).