Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Idaarderadeel

betekenis & definitie

Friese gemeente van 6628 ha, met (1950) 6711 inw., waarvan het hoofddorp Grouw 3248 en de dorpen Warga 1440, Wartena 833, Roordahuizum 838, Friens 123, Idaard 125, Egum of Aegum 42 en Warstiens 62 inw. tellen. Het westelijk deel, een gedeelte van de oude Middelzee, bestaat uit klei, het midden uit zavelige klei, het Z.O. uit veen en meren; in het N.O. treft men diluviaal zand aan.

Veeteelt en zuivelindustrie zijn de hoofdmiddelen van bestaan. Er is een fabriek voor houtbewerking; zuivelwerktuigenindustrie en scheepsbouw.