Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

HOGESCHOOL

betekenis & definitie

is in een oudere, ruime betekenis de aanduiding van alle onderwijsinstellingen waar H.O. wordt gegeven. Daarnaast wordt het woord hogeschool momenteel evenwel meer gebruikt om een bepaalde soort inrichtingen voor H.O. aan te duiden, nl. die welke zich meer in het bijzonder op een bepaald gebied van wetenschappen bewegen, bijv. technische wetenschappen, landbouwwetenschappen, dus in tegenstelling tot de veelzijdigheid der universiteit.