Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

GADOLINIET

betekenis & definitie

is de naam van een mineraal, dat o.a. bij Itterby in Zweden gevonden wordt. Daarin ontdekte Gadolin in 1796 een nieuw metaal, yttrium.

Het gadoliniet kristalliseert in monokline prisma’s, is zwart en bezit een glasglans. Zijn hardheid bedraagt 6,5-7, zijn s.g. 4-4,5. De scheikundige samenstelling is Be2[Y0]2Fe[Si04]2. Het is een der mineralen met zeldzame aarden, die o.a. bekend zijn uit pegmatietgangen in de granietgebieden van Zuid-Noorwegen en Zuid-Zweden.