Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 05-01-2022

Florimond de beaune

betekenis & definitie

Frans wiskundige (Blois 1601—1652), was een vriend van Descartes en heeft veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de analytische meetkunde, welke door laatstgenoemde en Fermat is ingevoerd. Hij bepaalde de aard van kromme lijnen, die dooreen bijzondere eigenschap van haar raaklijnen gekenmerkt zijn, een theorie, die later door Lei bniz vervolledigd is, en waardoor Beaune tot de voorlopers der integraalrekening* gerekend mag worden.

Bibl.: Florimondi de Beaune in Geometria Renati Descartes notae breves (1649); De Aequationum Natura, consecutione et limitibus (1659, m. voorw. v. E. Bartholin*).

< >