Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 23-01-2023

EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ

betekenis & definitie

is de naam van een vereniging van Protestanten, ontstaan in de dagen van de April-beweging (1853). In 1915 is dat doel als volgt omschreven: de verspreiding van zuiver Protestantse beginselen, de instandhouding van de vrije Protestantse geest en het Protestants bewustzijn, de bevordering van de kennis van het Rooms-Katholicisme en de bestrijding van het ultramontanisme als de vijand van de godsdienstige en staatkundige vrijheid.

Haar orgaan is De Protestant, sedert 1895. Zij arbeidt in haar afdelingen en door het uitgeven van geschriften. Ook heeft zij een fonds gesticht tot behartiging van Protestantse economische belangen.