Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Emil kautzsch

betekenis & definitie

Duits Protestants theoloog en Oudtestamenticus (Plauen 4Sept. 1841 -Halle/ Saale 7 Mei 1910), was eerst hoogleraar in Bazel, daarna in Tübingen en sedert 1888 in Halle, een der meest invloedrijke voorstanders der literair-critische richting in Duitsland. Kautzsch is van belang door de, samen met andere geleerden, onder zijn leiding ondernomen nieuwe vertaling van het Oude Testament en van de apocriefe boeken, voorts door zijn bewerking der Hebreeuwse grammatica van W.

Gesenius, zijn Aramese taalkunde en zijn posthuum werk over de Bijbelse theologie van het Oude Verbond.Bibl.: (met anderen) Die Heilige Schrift des Alten Testaments (2 dln, 1890-’94, 4de ed. door A. Bertholet, Tübingen 1922-’23); (met anderen) Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments (2 dln, Tübingen 1900): W. Gesenius’ Hebräische Grammatik völlig umgearbeitet (22ste-28ste dr. 1878-1909, 29ste dr. d. G. Bergsträsser, 2 dln, i9i8-’29); Grammatik des Biblisch-Aramäischen (Leipzig 1884); Biblische Theologie des Alten Test. (1911).