Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

ELISABETHSTAD

betekenis & definitie

hoofdplaats van de Katanga-provincie in Belgisch-Kongo; hoogte: 1230 m, gelegen aan de Katanga-spoorweg, welke haar in verbinding stelt met Kaapstad, in het Z., met Lobito in het W. en met Port-Francqui in het N.W. Elisabethstad heeft een luchthaven, verbonden met Brussel, Johannesburg, Leopoldstad, Stanleystad, N’Dola Buta, Usumbura, Costermansstad en Lobito.

Deze laatste luchtlijn sluit aan op de scheepvaartlijn Antwerpen-Lobito.Op 31 Dec. 1947 telde Elisabethstad 6242 blanken en 62 397 inheemsen. Het is het hoofdcentrum van handel en nijverheid van Katanga en werd tot stad verheven bij decreet van 25 Juni 1941. Hof van Beroep, Rechtbank van eerste aanleg, Rechtbank van inlands centrum, weerkundig station, officiële scholen voor Europese kinderen (lagere, middelbare en oude humaniora), en college bediend door de Paters Salesianen; lagere, middelbare en handelsscholen voor Europese meisjes bediend door de Zusters van Liefde te Gent; lagere en normaalscholen voor inlanders, bediend door de Paters Salesianen; officiële school voor zwarte meisjes en noviciaat voor inlandse zusters. Albert-Elisabeth-club, St Pieterskring, missie en Engelse methodische school van de „Union of Seventh Day Adventists”. Park, handelskamer. De stad is ruim gebouwd, bezit hospitalen en laboratoria. Zij is de zetel van de Apostolische Vicaris, van de hoofddirectie van de B.C.K.spoorweg en van het Speciaal Comité voor Katanga. Haar ontwikkeling dankt zij aan de ontdekking, in haar onmiddellijke omgeving, van rijke koperlagen.

ELISIE

betekent het uitstoten van een klinker op het eind van een woord, wanneer het volgende woord met een klinker begint. In de Griekse poëzie kunnen alleen korte klinkers geëlideerd worden (uitgezonderd de u), en in sommige gevallen de tweeklanken ai en ot; de elisie wordt aangeduid door de apostrophus, in vorm gelijk aan een komma boven de regel, bijv. ἕπαů uit ἕπαůε. In de Latijnse poëzie wordt ook een lange klinker geëlideerd, en bovendien een klinker, gevolgd door m; ook vindt elisie plaats, wanneer het tweede woord begint met een h, gevolgd door een klinker. De elisie wordt in het Latijn niet in het schrift uitgedrukt. In de Nederlandse woorden thuis en thans is de e van een oorspronkelijk voorzetsel te geelideerd, zoals de i van het voorzetsel bi in binnen en buiten.

< >