Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

ELISA

betekenis & definitie

of Eliseüs, ’elîschá,God is redding”, wordt in de boeken der Koningen afgeschilderd als Elia’s opvolger en geestelijke erfgenaam (voor het ministerie van beide profeten ongeveer 873-800). Met Elia’s profetenmantel erfde hij ook diens ijver voor het Jahwisme en buitengewone wonderkracht.

Het gelukte Elisa beter dan aan zijn voorganger in de loop der politieke gebeurtenissen in te grijpen. Door de zalving van Hazaël tot koning van Damascus en van Jehu tot koning van Israël heeft hij er krachtig toe bijgedragen, in de geschiedenis van het noordelijke rijk een nieuw tijdperk in te luiden. Evenwel mag men de profeet de terreur niet aanwrijven, die Jehu in het land invoerde. Jahwe had het bloedvergieten niet gevraagd, maar Jehu, voortvarend en wreedaardig van natuur, streefde er naar door terreur de nieuwe dynastie te vestigen. Onder toedoen van Elisa maakte het Jahwisme grote vorderingen in het rijk van Israël; het werd herhaaldelijk door de nieuwe koning beleden. De verhalen aangaande Elisa behoren tot de beste van het Oude Testament. Vele critici onderstellen, dat zij uit dezelfde bron als de Elia-verhalen afkomstig zijn; zij zouden evenwel ietwat jonger zijn dan deze laatste.PROF. DR J. COPPENS