Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

EKEREN

betekenis & definitie

is een gemeente ten N. van Antwerpen, deels in de poldervlakte, deels in de Kempische zandstreek gelegen (1702 ha); landbouw. Er is veel industrie onder invloed van de grote stad: voedingsnijverheid, textielbedrijf e.a.

Van 4220 inw. in 1840 is de bevolking gestegen tot 16 174 in 1948. Reeds in de middeleeuwen was Ekeren een van de belangrijkste dorpen van het hertogdom Brabant; het omvatte ook Brasschaat, Hoevenen en Kapellen, meer dan 8000 ha. De kerk hoorde onder het prinsbisdom Luik. In 1703, tijdens de Spaanse Erfopvolgingsoorlog, troffen de Fransen hier de Verbondenen en versloegen de Hollandse troepen. In 1747 werden de Hollanders er nogmaals door de Fransen overwonnen. De St Lambertuskerk, Gothisch en gedeeltelijk 16de eeuws, bevat beeldhouwwerk van Artus Quellin. Het kasteel Veltwijk, begin 16de eeuw, dient thans als gemeentehuis, met openbaar park. Donk en St Mariaburg zijn voorname gehuchten, het laatste een villawijk van Antwerpen.LEO DE WACHTER

Lit.: P. Goetschalckx, Kerkel. gesch. van E. (E.-Donk 1914); F. Bresseleers en H. Kanora, Gesch. van E. (Brussel 1936); P. Visschers, Iets over den veldslag bij E., 1703 (Antwerpen 1855).

< >