Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

DOM

betekenis & definitie

(Latijn: domus = huis), oude naam voor de bisschopswoning, vooral echter voor zijn kerk en zelfs voor de toren, soms — in afwijkende zin — voor een koepel (Frans: dôme). De nu Protestantse hoofdkerk van Utrecht heeft die middeleeuwse titel nog bewaard. Daar dom synoniem is met kathedraal, is in Noord-Nederland deze de enige domkerk, zijnde de oude kathedrale kerk van het bisdom Utrecht.

In Duitsland en Italië dragen meerdere kerken die naam (Dom, duomo).DOM. A. BEEKMAN

< >