Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 07-02-2022

Dl

betekenis & definitie

(scheikunde), als voorzetsel in de namen van chemische verbindingen, betekent tweemaal eenzelfde atoom of atoomgroep, zoals mangaan dioxyde en (para)dihydroxybenzeen of hydrochinon (z bi).

Bij samengestelde groepen wordt ook het voorzetsel bis- gebruikt, voorbeeld: bis (dimethylamino)aethaan 1.2 of (CH3)NCH2CH2N(CH3)!.