Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

DIEPTEGESTEENTE

betekenis & definitie

is een term uit de petrologie, waarmede stollingsgesteenten worden aangeduid, die in de diepte, d.w.z. in de aardkorst, uit magma zijn gekristalliseerd. Zij zijn holokristallijn, bestaan geheel uit kristallen.

Graniet is het bekendste voorbeeld er van.

< >