Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 07-02-2022

DICTIE

betekenis & definitie

noemt men in het algemeen de wijze, waarop men zijn gedachten en gewaarwordingen in woorden uitdrukt. Tegenover de stijl, die vooral gevormd wordt door de logische bouw en het rhy hmisch verloop der volzinnen, ziet de dictie meer cp de keuze van woorden en beelden.