Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

DEFLATIE

betekenis & definitie

(geologie) is een term, waarmede de wegvoerende werking van de wind wordt bedoeld. In droge streken, vooral in de woestijn, heeft de wind vat op het losse materiaal, waarvan de lichtste bestanddelen dus door deflatie worden getransporteerd, terwijl het zwaardere achterblijft.

Het is dus een soort van ablatie en het tegengestelde van accumulatie of ophoping.