Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

CRITERIUM

betekenis & definitie

of kenmerk is datgene, waarnaar men een zaak beoordeelt. In de Griekse filosofie, speciaal bij de Stoïci, is het het beginsel, waarnaar waarheid en leugen, schijn en werkelijkheid van elkander onderscheiden worden. Criteriologie is de leer van het criterium, of van het kenmerk van waarheid en zekerheid.

In het bijzonder in de Thomistische wijsbegeerte geldt de criteriologie als het voornaamste deel der kenleer. Men onderscheidt daarbij een intrinsiek criterium, berustend op eigen inzicht en een extrinsiek of gezagscriterium, berustend op het inzicht van anderen.Lit.: D. Mercier, Critériologie générale (1899); J. Th. Beysens, Criteriologie (1903); I.

J. M. van den Berg, Waarheid en zekerheid (1934).