Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

CONTACT

betekenis & definitie

is in de geologie de grens tussen een stollingsgesteente en het omringende nevengesteente (z contactmetamorfose). In de tektonische geologie wordt onder abnormaal of anormaal contact, tektonisch contact of dislocatie-contact het grensvlak verstaan, dat tussen twee gesteenten optreedt, die ten gevolge van bodembewegingen aan elkaar grenzen.