Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

COMPONENTEN

betekenis & definitie

noemt men in de vectoralgebra de termen van een vectorsom (die dan als resultante wordt aangeduid). In de natuur- of werktuigkunde wordt deze benaming op physische vectorgrootheden toegepast en spreekt men dus van de componenten, waarin een kracht, een snelheid, een versnelling, e.d. kunnen worden ontbonden, of kortweg van de componerende krachten, snelheden, enz.

Ook de afzonderlijke bestanddelen van een complex getal worden als componenten aangeduid.

< >