Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

COGNATIO

betekenis & definitie

noemt men de verhouding tussen twee personen, die van elkander of beiden van een derde afstammen. Cognaten zijn dus bloedverwanten in natuurlijke zin, zowel langs de vaderlijke als de moederlijke lijn. In het Romeinse recht wordt de cognatio (natuurlijke verwantschap, bloedverwantschap) tegenover de agnatio gesteld, welke laatste berust op de vaderlijke macht (z agnatio) en in de ontwikkeling van het Romeinse familie- en erfrecht ziet men de betekenis van de cognatio gaandeweg toenemen.Cognatio spiritualis
(d.i. geestelijke verwantschap) is de canoniekrechtelijke, door doop en vorming ontstane verwantschap en komt juridisch slechts in zoverre in aanmerking, als in het canonieke recht een huwelijk tussen peet en petekind niet geoorloofd is.

< >