Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

CLAUSTRUM

betekenis & definitie

van het Latijnse woord claudere (sluiten;, betekent „afgesloten plaats” en wordt weergevonden in het woord klooster. Door dit woord wordt de kruisgang (ambitus) van het klooster of de kerk beduid, d.i. de aan de kloosterkerk of kathedrale kerk grenzende zuilengang of gaanderij, die een binnenhof omgeeft en als wandelgang gebruikt wordt en eertijds ook als begraafplaats voor de monniken werd aangewend. Op het claustrum komen de kapittelzaal en de refter en nog andere zalen uit.

Vele claustra, vooral in Spanje en Italië, zijn bekend om hun architecturale schoonheid. In België zijn de claustra van Tongeren en Nijvel merkwaardig, in Nederland die van St Maria te Utrecht, van St Servaas te Maastricht en van Rolduc. Dit woord wordt ook gebruikt voor het kloostergedeelte waarvoor de clausuur geldt en het klooster zelf betekent.PROF. DR W. ONCLIN.