Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

CHRONOLOGIE

betekenis & definitie

of tijdrekenkunde onderscheidt men in historische, mathematische en technische chronologie. De historische chronologie (of Chronografie) stelt zich ten doel betrouwbare gegevens te verschaffen omtrent de tijdstippen van historische gebeurtenissen.

De mathematische chronologie tracht de regels der technische chronologie tot wiskundige formules te herleiden; haar grondlegger is Gauss (1800). De technische chronologie bestudeert, hoe uit primitieve tijdsbegrippen zich gaandeweg kalendersystemen gevormd hebben en hoe die kalenders zijn ingericht; zij is derhalve de leer van de kalender.Lit.: l'Art de vérifier les dates et les faits historiques, begonnen door Dom d’Antine (44 dln, laatste ed. 1818-1844), verouderd; E. Gavaignac, Chronologie (1925); R. Fruin, Handboek der C. (1934).