Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 26-08-2022

Brasschaat

betekenis & definitie

is een gemeente in de prov. Antwerpen, op vlakke zandbodem (3833 ha); heide, bossen, landbouw.

Het Peerdsbos ligt grotendeels binnen zijn grenzen. Verder talrijke landgoederen, villawijken, voorname gehuchten, o.a. Heide, Donk en St Mariaburg. Inw. (1945) 15.339. Kastelen Donk, de Mik, Mishagenhof, Voshol e.a. Gemeentehuis in Vlaamse stijl, begin 20ste eeuw.Brasschaat deelde de geschiedenis van Ekeren, waarvan het in 1826 afgescheiden werd als gemeente. In 1852 werd het parochie. In 1890 waren er nog maar 2835 inw. Pas daarna liet zich de nabijheid van de stad Antwerpen gevoelen. Het artilleriekamp en het schietveld (Polygoon) werden reeds gesticht onder het Hollands bewind, maar sindsdien aanmerkelijk uitgebreid.