Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 26-08-2022

Bonkaarde

betekenis & definitie

is de naam der bovenste laag van het hoogveen (zie veen), die niet wordt verturfd of daarvoor althans minder geschikt is. Zij heeft echter voor de ontginning hoge waarde; daarom is het van belang, dat bij elke vervening een laag bonkaarde overblijft.

In Drente is dit bij besluit van Prov. Staten van 10 Juli 1900 verplicht gesteld en de dikte der laag bepaald op een minimum van 50 cm.