Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 26-08-2022

Blaricum

betekenis & definitie

is een gemeente in het Gooi, in Noord-Holland, met op 1014 ha (1946): 4460 inw., grotendeels in het dorp Blaricum zelf wonend en voor ongeveer de helft R.K. Langs de voormalige Zuiderzeekust liggen kleigronden, welke als weiland gebruikt worden; verder bestaat de bodem uit een plistocenen stuwwal, met heide, bossen en akkers.

De Tafelberg is een kunstmatige hoogte van 25 m. Hoewel landbouw en industrie niet ontbreken, is Blaricum toch in de eerste plaats een woongemeente, in verband waarmee het dorp ook grotendeels uit villa’s bestaat.