Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 26-08-2022

Biosfeer

betekenis & definitie

noemt men het gedeelte van de aardbol, dat door planten of dieren bewoond wordt. Het omvat het land, zo diep als gravende dieren daarin doordringen en de zee, die tot op de grootste diepten bewoond is.

Men verdeelt de iosfeer in drie biocyclen: de zee, het zoete water en het land. Elk dezer biocyclen wordt weer onderverdeeld in biotopen, gebieden waar de uitwendige omstandigheden overal ongeveer gelijk zijn, zoals bijv. woestijnen, steppen, toendra’s, wouden, of in zee: de kust, de open zee, de diepzee en in het zoete water: rivieren, meren en moerassen. Men kan de biotopen ruimer of enger nemen en bijv. in een rivier boven-, midden- en benedenloop onderscheiden of in een woud de kruinen der bomen, de stammen en de ondergrond afzonderlijk beschouwen. De dieren en planten, die te zamen een biotoop bewonen en min of meer van elkaar afhankelijk zijn, vormen daar een levensgemeenschap of biocoenose.PROF. DR L. F. DE BEAUFORT

< >