Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 26-08-2022

Betekenen

betekenis & definitie

is de ambtelijke bekendmaking door een deurwaarder aan iemand, die van een stuk kennis moet dragen, van dit stuk met uitreiking van een afschrift er van; hiervan wordt dan door de deurwaarder een ambtelijk verslag, deurwaardersexploit genaamd, opgemaakt, waarvan eveneens een afschrift wordt verstrekt. Betekening van processuele stukken is soms verplicht voorgeschreven op straffe van het niet intreden van zekere begeerde rechtsgevolgen (dagvaarding bijv.) of van ontzegging van zekere bevoegdheden (zo moet aan elke dwanguitvoering van vonnissen een betekening voorafgaan: art. 430 B.Rv.); maar ook verder kan men iemand stukken door de deurwaarder doen betekenen, wanneer men zich de zekerheid wil verschaffen, dat deze zich nooit op onbekendheid er mee zal kunnen beroepen.

De hoofdregels voor de wijze van betekening van exploiten worden gegeven in de eerste artikelen van het W.v.B.R.