Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 05-01-2022

Beetgum

betekenis & definitie

is een dorp in de Friese gemeente Menaldumadeel, met ongeveer 600 inw. Het ligt aan de tram Leeuwarden-St Jacobi Parochie.

Vroeger lagen er de staten Aysma en Auma; die van Martena of Groot-Terbome is nog heden een der mooiste van Friesland.