Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 24-01-2022

Augias

betekenis & definitie

of Augeias, volgens de Griekse mythe een koning der Epeërs in Elis (in de Peloponnesus) die aanzienlijke rijkdom had verkregen vooral in runderen. Tot de 12 werken, die Herakles waren opgelegd, behoorde ook het reinigen, in 1 dag, van de stallen dezer runderen, die in 30 jaren niet waren schoongemaakt.

Herakles volbracht die taak door de rivieren Alpheios en Peneios door de stallen te leiden. Augias weigerde echter het door Herakles voor zijn werk bedongen loon — het 10de deel van de veestapel — uit te keren en verdreef den held en zijn eigen zoon, Phyleus die als getuige voor Herakles was opgetreden, uit het land. Hierop ondernam Herakles later wraaktochten naar Elis en doodde Augias en 2 van zijn zonen, waarna Phyleus zijns vaders troon beklom. Volgens een andere sage schonk Phyleus zijn vader het leven, en werd deze later als heros vereerd. Augias (d.i. de stralende) is volgens velen een andere vorm voor den zonnegod zelf.Lit.: Preller und Robert, Griech. Mythologie, 4. Aufl. II, 2, P- 453-56.