Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 17-06-2022

Aggregaten

betekenis & definitie

noemt men een groep van tweezaadlobbige planten, waartoe de familiën Dipsacaceeën en Composieten behoren. Hun vier- tot vijf-tallige bloemen zijn tot hoofdjes (z bloeiwijzen) samengevoegd.

Terwijl het hoofdje door een omwindsel, „gemeenschappelijke kelk”, omgeven is, is de kelk der afzonderlijke bloempjes onontwikkeld, rudimentair of geheel afwezig. Verder hebben zij slechts één krans van meeldraden, die met de bloemkroonbladen samengegroeid (op de vergroeidbladige bloemkroon ingeplant) zijn. Het éénhokkige, één anatrope zaadknop bevattende onderstandige vruchtbeginsel wordt een (droge, niet openspringende) dopvrucht (z vrucht).De Valerianaceeën worden ook wel tot deze groep gerekend, hoewel de bloemen hier niet tot hoofdjes verenigd zijn.

< >