Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 17-06-2022

Afwijking

betekenis & definitie

of deviatie van het kompas is de hoek, die de N.Z. lijn van de kompasroos maakt met de magnetische meridiaan. De afwijking ontstaat, doordat de magnetische noordpool der aarde niet samenvalt met de werkelijke noordpool en door de invloed van het zich in de omtrek bevindende ijzer op de magneetnaald (z aardmagnetisme en declinatie).