Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 17-06-2022

Acta

betekenis & definitie

waren bij de Romeinen handelingen, beschikkingen en (vgl. het Nederlandse handelingen) ook de verslagen, de notulen daarvan. Men onderscheidt o.a.: Acta senatus, protocollen van de verhandelingen in de senaat; Acta Caesaris, beschikkingen van Caesar, welke na zijn dood door Antonius rechtsgeldig werden gemaakt; Acta principis, beslissingen van den keizer (latei Constitutiones genoemd), die in het algemeen bindende kracht hadden en bezworen werden door senaat en ambtenaren; en Acta diurna of acta urbis, een soort van courant met officiële en officieuze berichten.

Met ab actis wordt in de keizertijd een ambtenaar aangeduid, die voor het opmaken der verschillende officiële schrifturen zorg droeg.