Hoogtepunten september 2010 betekenis & definitie

6 September
Ab Klink, demissionair minister van Volksgezondheid en medeonderhandelaar naast Maxime Verhagen bij de kabinetsformatie stapt op als lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA, nadat hij in conflict is geraakt met zijn fractieleden over de wenselijkheid tot samenwerking met de Partij voor de Vrijheid, die zich bereid heeft verklaard tot gedoogsteun aan een coalitie van VVD en CDA.

19 September
Met een dikke laag cement gelukt het oliebedrijf British Petroleum de Macondo-oliebron in de Golf van Mexico definitief af te sluiten, nadat op 20 april door een explosie een booreiland zonk en de bron begon te lekken. De lekkage was enorm: in 87 dagen tijd liepen circa vier miljoen vaten olie de zee in. De stranden van Amerikaanse kuststaten raakten vervuild en ook op zee dreven grote vlekken olie. Pas op 15 juli slaagden technici erin een kap op het boorgat te plaatsen, waarmee het lek voorlopig werd gedicht. Door de olieramp daalde de marktwaarde van British Petroleum met tientallen miljarden.

20 September
Negen jaar na het spectaculaire faillissement van het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, oordeelt het Gentse hof van beroep dat de twee stichters van L&H, Jo Lernout en Pol Hauspie, schuldig zijn aan fraude en koersmanipulatie. Ze worden veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. In totaal acht betrokkenen worden veroordeeld, onder wie de voormalige bedrijfsmanagers Nico Willaert en Gaston Bastiaens. Tot grote ontgoocheling van de duizenden gedupeerde aandeelhouders die zich burgerlijke partij hadden gesteld, gaan het revisorkantoor KPMG en huisbankier Dexia vrijuit. De laatste kans op een schadevergoeding voor hun waardeloze L&H-aandelen is daarmee verdwenen.

22 September
De Vlaamse regering beslist definitief de Oosterweelverbinding in Antwerpen te realiseren met een tunnel, waarmee de plannen voor de omstreden Lange Wapperbrug van de baan zijn. De meerprijs van de tunneloplossing, ca. 352 miljoen euro, wordt betaald door de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. De totale kostprijs van het autowegenproject wordt geraamd op 3,05 miljard euro. Het is de bedoeling om de financiering rond te krijgen via tolheffing.