Hoogtepunten oktober 2004 betekenis & definitie

6 Oktober
Cambodja Koning Norodom Sihanouk, die om gezondheidsredenen in Peking verblijft, doet afstand van de troon. Op 29 oktober wordt zijn zoon Norodom Sihamoni tot nieuwe koning gekroond. Charles Duelfer, chef van de Amerikaanse wapeninspecteurs, presenteert een rapport over de bevindingen van de Iraq Survey Group, die ruim een jaar onderzoek deed in Irak. Volgens het rapport bezat Irak geen massavernietigingswapens toen het in maart 2003 door Amerikaanse en Britse troepen werd aangevallen. De aanwezigheid hiervan is steeds als rechtvaardiging van de oorlog aangevoerd. Irak had echter na de Golfoorlog van 1991 zijn chemische wapens vernietigd en zijn nucleaire programma opgegeven, en in 1995 ook zijn biologische wapenprogramma.De eerste presidentsverkiezingen in de geschiedenis van Afghanistan worden met ca. 55% van de stemmen gewonnen door interim-president Hamid Karzai. Hij wordt op 7 december be√ędigd.

29 Oktober
In Rome wordt het nieuwe grondwettelijk verdrag van de EU ondertekend door de leiders van de 25 lidstaten.