Hoogtepunten maart 2010 betekenis & definitie

3 Maart
De gemeenteraadsverkiezingen worden - in raadszetels gerekend - gewonnen door D66, VVD, Trots op Nederland, GroenLinks, PVV, SGP en de lokale partijen als geheel. Verliezers zijn PvdA, CDA, SP en ChristenUnie. De opkomst is bijna vijf procentpunt lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

18 Maart
De Raad van State, het hoogste administratief rechtscollege van het land, schort het algemene verbod op het dragen van religieuze symbolen in Vlaamse openbare scholen op. De Raad van State oordeelt dat het Grondwettelijk Hof zich moet uitspreken over de mogelijke strijdigheid van het hoofddoekenverbod in de openbare scholen met de grondwettelijke principes van gelijkheid, non discriminatie en de vrijheid van onderwijs. Het hoofddoekenverbod voor leerlingen en leerkrachten was in september 2009 ingevoerd door de Vlaamse Onderwijsraad, na een fele polemiek over een gelijkaardige beslissing in de koninklijke Athenea van Antwerpen en Hoboken. In de scholen van het katholiek onderwijsnet in Vlaanderen geldt er geen hoofddoekenverbod.

22 Maart
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt het door president Barack Obama geïnitieerde hervormingsplan voor de gezondheidszorg goed. Hierdoor wordt het in beginsel mogelijk dat elke Amerikaan een ziektekostenverzekering krijgt.

26 Maart
Het Zuid-Koreaanse patrouilleschip Cheonan wordt door een Noord-Koreaanse duikboot tot zinken gebracht. Van de ruim 100 opvarenden verdrinken 46 man.