Hoogtepunten december 2006 betekenis & definitie

8 December
Alle zeven medewerkers van de bar in een Londens hotel, waar de voormalige Russische geheim agent Aleksander Litvinenko een ontmoeting had met twee Russische contacten, blijken besmet met radioactief materiaal. Litvinenko stierf op 23 november, naar later bleek vergiftigd met de radioactieve stof polonium 210, een stof die in zeer kleine hoeveelheden al dodelijk is, maar zeer moeilijk om te verkrijgen. Om polonium 210 te maken is in elk geval een kerncentrale nodig. De vereniging Das & Boom wordt na 25 jaar opgeheven. De organisatie heeft zichzelf naar eigen zeggen overbodig gemaakt, nu het aantal dassen is gestegen van 1200 in 1981 tot ruim 4500 in 2006.

22 December
De Nederlandse kinderen Sara en Ammar arriveren in Nederland, na een verblijf van een half jaar in de Nederlandse ambassade in Damascus. Sara en Ammar waren het huis van hun vader in Syrië ontvlucht. Hij hield ze daar tegen hun wil vast, en stond niet toe dat ze na een vakantie terugkeerden naar hun moeder in Nederland.

30 December
Ex-dictator Saddam Hoessein wordt tegen vier uur ‘s morgens opgehangen in Bagdad. Twee Iraakse regeringsfunctionarissen maken met hun mobiele telefoons opnamen van de executie. Uit de beelden blijkt dat bewakers of getuigen Saddam hebben beschimpt