Hoogtepunten december 2005 betekenis & definitie

1 December
Pater Damiaan, geboren als Jozef De Veuster, wordt door de Vlaamse tv-kijkers uitgeroepen tot de Grootste Belg. De pater uit het Brabantse dorpje Tremelo (1840-1889) werd al door paus Johannes Paulus II zalig verklaard voor zijn inzet voor de melaatsen. De Franstalige Belgen verkiezen een week later zanger Jacques Brel tot hun nummer één.

2 December
Wie in Vlaanderen een sociale woning wil huren, moet voortaan bewijzen Nederlands te kennen, of moet een taalcursus volgen. Aldus de nieuwe Vlaamse Wooncode van minister Marino Keulen. De taalkennis moet de inburgering van de huurders verbeteren, zegt Keulen, maar de Franstalige partijen vinden de Vlaamse regelgeving een inbreuk op het grondwettelijk recht op huisvesting en vrije keuze.

9 December
De jeugdauteur Bart Moyaert wordt voor een periode van twee jaar aangeduid als nieuwe stadsdichter van Antwerpen. Hij volgt Ramsi Nasr op.

21 December
De Vlaamse minister van Openbare Werken en Leefmilieu, Kris Peeters, en zijn Nederlandse collega van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, ondertekenen vier verdragen over de Schelde. Nu is de weg vrij voor een uitdieping, tegen 2009, van de vaargeul in de Schelde naar de Antwerpse haven.