Winkler Prins

Werken door de Winkler Prins Redactie

Gepubliceerd op 15-03-2017

Hoogtepunten april 2003

betekenis & definitie

5 April
Britse militaire woordvoerders melden de dood van Ali Hassan al-Majid, bijgenaamd Ali Chemicali of de Slager van Koerdistan, bij een gerichte aanval op zijn residentie in Basra. Al-Majid dankte zijn bijnaam aan de aanvallen met chemische wapens die hij eind jaren tachtig uitvoerde op de Koerden in Noord-Irak, waardoor vele duizenden mensen om het leven kwamen.

6 April
Na een belegering van twee weken, waarbij zij op hevig verzet stuitten, trekken Britse troepen de stad Basra, in het zuiden van Irak, binnen. Amerikaanse troepen weten controle te krijgen over de voor sjiieten heilige stad Karbala. In beide steden worden de standbeelden van Saddam Hussein omvergetrokken. In alle door de coalitietroepen ingenomen steden breken op grote schaal plunderingen uit.

7 April
Amerikaanse troepen dringen door tot in het hart van Bagdad en bezetten twee dagen later Saddam Husseins paleis aan de westelijke oever van de Tigris. Zij ontmoeten nauwelijks verzet.

9 April
De Stichting Federaal Erfgoed gaat officieel van start met als opdracht het patrimonium van de Belgische staat te redden en restaureren. De Stichting besluit meteen om het domein Argenteuil in Waterloo, de woonplaats van wijlen prinses Lilian, als erfgoedcentrum in te richten en het open te stellen voor het publiek. Irak/VS. Met de inname van de hoofdstad Bagdad door de Amerikanen is de val van het regime van Saddam Hussein een feit. Symbool hiervoor is het omverhalen van het standbeeld van Saddam op het al-Fardusplein.

10 April
Aan het eind van de avond trekt Jan Peter Balkenende de stekker uit de formatiebesprekingen met Wouter Bos. CDA en PvdA konden het niet eens worden over het te voeren financiële beleid. Bovendien was er volgens Balkenende onderling ‘onvoldoende vertrouwen om de maatregelen te nemen die nodig zijn’. De formatieonderhandelingen hebben 77 dagen geduurd. Wouter Bos voelt zich ‘grotelijks bedonderd’.

12 April
PrinsLaurent, de jongste zoon van koning Albert II, treedt op 40-jarige leeftijd in het huwelijk met de 29-jarige Claire Coombs, die landmeter is van beroep. Het kerkelijk huwelijk in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel wordt ingezegend door kardinaal Danneels.

14 April
Canadese onderzoekers hebben de genetische code van SARS, een coronavirus, ontrafeld en op internet gezet. Irak/VS. Na het verzet van eenheden van de Republikeinse Garde te hebben gebroken, veroveren Amerikaanse troepen ook Tikrit, de geboortestad van Saddam Hussein.

20 April
In de gevangenis van Sint-Gillis breekt een muiterij uit wanneer de gevangenen vernemen dat hun collega’s uit de overbevolkte gevangenis van Vorst vervroegd worden vrijgelaten. Een dag later gaan de cipiers van Sint-Gillis in staking, zoals dat ook in Vorst al het geval was. Pas na twee weken vallen de stakingsacties in de gevangenissen stil.

21 April
In China is het aantal besmettingen met het SARS-virus opgelopen tot meer dan 2100. Aan de ziekte zijn 97 mensen overleden. Wereldwijd is het aantal besmettingen opgelopen tot bijna 3900, van wie ca. 225 zijn overleden.

23 April
Prinses Astrid, de dochter van koning Albert II, bevalt van een dochtertje, dat de naam Laetitia Maria krijgt. Het is haar vijfde kind.

24 April
Vice-premier Tareq Aziz, nummer 43 op de Amerikaanse lijst van de 55 meest gezochte Irakezen, geeft zich over aan de Amerikaanse strijdkrachten. Nederland. In Maastricht breken vijf balkons van het nieuwe luxe-appartementengebouw Patio Sevilla af en storten naar beneden. Hierbij vinden twee bewoners de dood.

30 April
Het nieuwe kabinet van premier Mahmoud Abbas (Abu Mazen) wordt beëdigd. Israël en de Palestijnen krijgen een stappenplan voor vrede overhandigd, de zgn. ‘routekaart’, onder Amerikaanse regie opgesteld door de VS, de VN, de EU en Rusland. Het plan voorziet in duurzame vrede na een onderhandelingsperiode in drie fasen, en moet in 2005 leiden tot de vestiging van een onafhankelijke en democratische Palestijnse staat. Allereerst moet het Palestijnse geweld worden beëindigd en de Israëlische nederzettingenpolitiek worden bevroren, en moeten de Israëlische troepen zich terugtrekken uit de Palestijnse autonome gebieden.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!