Zaanden betekenis & definitie

Zaanden (Van). Onder dezen naam vermelden wij:

Willem van Zaanden, een der edelen, die zaamgezworen hadden tegen het leven van graaf Floris V, en een der medepligtigen aan het vermoorden van dezen. Na het volbrengen van die misdaad nam hij de wijk naar het slot Kroonenburg. Dit werd echter weldra door de aanhangers van den graaf veroverd, waarna van Zaanden en van Velsen door het woedende volk werden omgebragt.

Simon van Zaanden, waarschijnlijk een telg van het aloude geslacht. Hij woonde te Haarlem en was er gehaat door het volk. Toen in 1377 aldaar eene botsing ontstond tusschen de Hoekschen en Kabeljaauwschen, waarbij het huis van van Zaanden werd aangevallen, weigerden de poorters hem bij te staan, en hij zelf wierp meer dan zestig aanvallers uit de vensters. Hertog Albrecht verleende eerst in 1380 vergiffenis aan de weigerachtige poorters, maar van Zaanden kwam eenige jaren daarna in een ander oproer om het leven.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018