Zaalberg betekenis & definitie

Zaalberg (Johannes Cornelis), een Nederlandsch schrijver, geboren te Nieuw-Beijerland den 18den Maart 1828, studeerde en promoveerde te Leiden in de godgeleerdheid, was achtervolgens predikant te Hendrik-IdoAmbacht, Deventer en ’s Gravenhage, en vertrok in 1876 als predikant naar Paramaribo, waar hij thans nog werkzaam is. Hij schreef o. a.: „De strijd tusschen Mackay en Christóphilus, met aanteekeningen en bijvoegsels (1853)”, — „Twee brieven aan mijne E. K. medechristenen tevens ter beantwoording aan pater Frentrop en prof. J. C. H. Muré.

Woorden van waarheid en liefde (1856)”, — „De St. Pieterskerk te Rome. Schetsen en omtrekken (1857)”, — „De vraag van J. H. Gunning Jr. beantwoord (1863)”, — „De godsdienst van Jezus en de moderne richting. Christelijke toespraken over de godsdienstige vragen des tijds (1864)”, — „Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedsverhaal. Woorden aan mijne vrienden (1864)”, — „De „waarheid” (?) van Ds. Schuurman. Naschrift op het vorige werk (1864)”, — „Aan mijne vrienden te ’s Gravenhage. Afscheidsgroet. (1867) ”, — „Een verboden preek.

Na weigering van kansel en spreekzaal te ’s Gravenhage met een toelichtend schrijven (1868)”, — „Mijn verbanning uit den evangeliedienst. Aanklachten, pleidooien, vonnissen, brieven en beroep op de Synode (1868)”, — „De uitspraak in herziening der Synodus plena (1868)”, — „Het eerste woord eens nieuwen levens. Toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascati te 's Gravenhage (1868) ”, — „Uw Koningrijk kome! Toespraak tot hervatting van den Evangeliedienst te ’s Gravenhage op zondag 15 November 1868 (1868)”, —„Een gericht in zake dr. J. C. Zaalberg, Pzn. contra Ys. Brandes (1873)”, — en vele vlugschriften en bijdragen in maandwerken.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018