Zaadlobben betekenis & definitie

Zaadlobben zijn de kiembladen of de eerste bladen, die aan eene plant voorkomen. Zij vormen dat gedeelte der kiem, dat den naam draagt van zaadlobligchaam. De zaadlob der eenzaadlobbige planten is steeds enkelvoudig, dikwijls met naar binnen gerolde randen en alzoo kegelvormig en het onderste gedeelte van het pluimpje omsluitend. Bij de grassen is de zaadlob schildvormig (cotyledon scutiformis) en de kiem alzoo schijfvormig (embryo disciformis).

De zaadlobben zijn doorgaans vleezig en vormen, waar het kiemwit ontbreekt, de plaats, waar voedende stoffen worden afgescheiden. Gewoonlijk zijn zij rond of ellipsvormig, onverdeeld en gaafrandig. Bij lindeboomen heeft men echter hartvormige en gelobde en bij sterkers driedeelige zaadlobben. In den regel zijn zij vlak, doch ook wel geplooid, opgerold of gevouwen. Vormen zij zich onder het ontkiemen tot stengelbladen, dan noemt men ze bladachtig.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018