Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Winst

betekenis & definitie

Winst noemt men het bedrag, dat de nijverheidsondememer (landbouwer, fabrikant of koopman) overhoudt na aftrek van de kosten, welke hij aan zijne onderneming heeft besteed. Zij is voor hem de regtmatige belooning voor de aanwending van zijn kapitaal, voor het gevaar, waaraan hij dit heeft blootgesteld, en voor zijne inspanning. Het bedrag van de winst is dus afhankelijk van de opbrengst der onderneming en van de gemaakte kosten.

Hooge winsten kunnen met hooge dagloonen en lage winsten met lage dagloonen gepaard gaan. Hooge winst lokt in den regel mededinging uit, en hierdoor daalt de winst tot een gematigd peil. Alleen een monopolie kan tot schade der verbruikers op den duur groote winst opleveren.