Waard betekenis & definitie

Waard (Een) is een stuk aangeslibd grasland, aan den oever van eene rivier of aan de zeekust gelegen. Men heeft ingedijkte waarden (eigenlijk polders), die door dijken tegen overstrooming beveiligd zijn, en uiterwaarden (aan zee kwelders), die bij hoogen waterstand overstroomd worden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018