Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

2018-08-20

Vonnis

betekenis & definitie

Vonnis noemt men de uitspraak van de bevoegde regtsmagt over een beschuldigde. Het vonnis kan alzoo vrijspraak behelzen of de door de wet bepaalde straf opleggen. Van het vonnis eener lagere regtbank kan men zich op de beslissing van eene hoogere beroepen.