Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Verzet

betekenis & definitie

Verzet is een regtsmiddel, waardoor de gedaagde kan opkomen tegen een vonnis, waarbij hij bij verstek (zie aldaar) is veroordeeld. Het Wetboek van Burgerlijke regtsvordering wijst de verschillende formaliteiten aan, welke diegene moet in acht nemen, die gebruik wil maken van het regt van verzet. De voornaamste daarvan is, dat de opposant, op straf van nietigheid van het doen van verzet, de gronden, waarop het rust, naauwkeurig moet vermelden.

Het verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis is toegelaten, totdat het op eene der bij de wet bepaalde wijzen is ten uitvoer gelegd. Na dien tijd is men tot het doen van verzet niet meer ontvankelijk.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!