Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Vermiljoen

betekenis & definitie

Vermiljoen, eene fraaije roode kleurstof, is eene scheikundige verbinding van 86,2% kwik en 13,8% zwavel. In de natuur komt zij voor onder den naam van cinnaber (drakenbloed), die echter zelden in kristallijnen toestand, maar gewoonlijk in aardachtige massa’s wordt aangetroffen. Men bereidt het vermiljoen alzoo door kwik innig met zwavel te vermengen en de vereeniging der beide elementen door eene zachte verhitting te bevorderen. Het aldus verkregen zwavelkwik is echter nog geen vermiljoen, maar een zwart of grijs poeder, doch wanneer men dit laatste aan sublimatie onderwerpt, wordt het kristallijn en rood.

Het wordt voorts tot een uiterst fijn poeder gebragt, omdat hierdoor de roode kleur verbetert. Te Idria wordt jaarlijks 150000 Ned. pond kwik uit cinnaber verkregen en ongeveer de helft daarvan tot het bereiden van vermiljoen gebruikt. Ook langs den natten weg kan men vermiljoen bereiden door metaalkwik of zwart zwavelkwik met oplosbare zwavelverbindingen in aanraking te brengen. De soorten van vermiljoen, in den handel voorkomende, zijn niet alle even fraai van kleur. Zeer wordt het Chineesch vermiljoen, dat bijna karmijnrood is, op prijs gesteld. Men gebruikt het vermiljoen vooral voor schilderverf en voor de bereiding van rood lak.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.