Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

2018-08-20

Verkleinwoord

betekenis & definitie

Verkleinwoord (diminutivum) noemt men een woord, ontleend aan den naam van eenig voorwerp en uitdrukkend, dat het door het verkleinwoord aangewezen voorwerp niet zoo groot is als het eerstgenoemde. Het verkleinwoord is in onze taal in den regel gevormd door achtervoeging van de lettergreep je. Hond, wordt alzoo in het verkleinwoord hondje en hierdoor wordt een dier aangeduid, dat minder groot is, dan een gewone hond. Welluidendheidhalve worden ook wel eens één of meer letters tusschen het oorspronkelijk woord en het verkleiningsaanhangsel gevoegd, bijv. bloem wordt bloempje en man wordt mannetje.