Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Verificatie

betekenis & definitie

Verificatie noemt men bij faillissement het opmaken en vaststellen van de Iijst der schulden van den gefailleerde, ten einde het procent te bepalen, dat aan de schuldeischers kan worden uitbetaald.