Uhrich betekenis & definitie

Uhrich (Jean Jacques Alexis), een dapper Fransch generaal, geboren den 15de Februarij 1802 te Pfalzburg, werd in 1820 luitenant, nam in 1823 deel aan den veldtogt in Spanje, diende sedert 1834 in Afrika, werd in 1848 kolonel, in 1852 brigade-generaal, voerde in 1855 vóór Sebastópol bevel over eene gardebrigade, in 1859 onder prins Napoleon over eene infanterie-divisie, zag zich in 1867 bij de reserve geplaatst en werd in 1870 kommandant van Straatsburg. Hij verdedigde deze stad gedurende zeven weken op eene wakkere wijze, maar zag zich eindelijk genoodzaakt tot de overgave. Daar hij deswege gelaakt werd, gaf hij in 1872 zijne „Documents relatifs au siège de Strasbourg” in het licht.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018